Nematic Liquid Crystal Waveguide Arrays


K. A. Brzdakiewicz, M. A. Karpierz, A. Fratalocchi, G. Assanto, and E. Nowinowski-Kruszelnicki

Optoelectron. Rev. 13, 107-12 (2005)